Производство грузовых подъемников в Украине

Шахтний підйомник
Шахтний підйомник
Підйомник для складу
Підйомник для складу
Платформений підйомник
Платформений підйомник
Кухоний підйомник
Кухоний підйомник
Консольний підйомник
Консольний підйомник
Сервісний підйомник
Сервісний підйомник
Підйомник для магазину
Підйомник для магазину
Подъемник для ресторана
Подъемник для ресторана
Клетьевый подъемник
Клетьевый подъемник
Подъемник для поднятия инвалидов лестничный
Наклонный подъемник
Двухмачтовые подъемники
Двухмачтовые подъемники
Стоечный подъемник
Стоечный подъемник
Тельферный подъемник
Тельферный подъемник
Подъемник для мезонина
Подъемник для мезонина
Строительные подъемники
Строительные подъемники
Подъемники в готовую шахту
Подъемники в готовую шахту
Проектирование грузовых подъемников
Проектирование грузовых подъемников

Виробництво підйомників в Україні - один із профільних напрямків діяльності нашої компанії. Ми займаємося розробкою та реалізацією проектів з виготовлення підйомних систем різних видів, конфігурацій та рівнів складності для промисловості, будівництва, складських баз та підприємств побутового обслуговування.

Вантажні підйомні платформи- це спеціалізований технічний пристрій, призначений для автоматизації процесу переміщення вантажів у вертикальному (іноді похилому) напрямку. Вантажна партія поміщається в спеціальний відсік, що несе (платформу, кліть, кабіну або іншу ємність, пристосовану для безпечного підйому).

Вантажні підйомники – важливий елемент виробничого процесу, пов'язаного із переміщенням вантажних партій. Від надійності вантажопідйомних систем залежить успішність роботи підприємства та безпека персоналу.

Етапи виробництва підйомних установок
Наша компанія може запропонувати великий вибір стандартних моделей підйомників та, при необхідності, адаптувати їх під конкретні параметри приміщення та вимоги замовника.

Також ми розробляємо та втілюємо в реальність вантажні витяги за індивідуальними проектами. При цьому використовуються унікальні інженерні рішення, які допомагають найкращим способом обіграти можливості майданчика, на якому буде встановлено механізм, а також особливості його експлуатації.

Процес виробництва підйомників на замовлення розбитий на основні етапи:
Аналіз технічного завдання та особливостей майданчика, на якому планується
розмістити витяг;
Розробка та узгодження проекту;
Виготовлення елементів вантажопідйомної системи;
Монтаж необхідних металоконструкцій та підйомника;
Пуско-налагоджувальні роботи;
Навчання персоналу правилам безпечної експлуатації підйомної установки.


Особливості виробництва підйомного обладнання
Професіоналізм. Компанія успішно займається виробництвом витягів в Україні понад 18 років. За роки плідної роботи ми створили команду досвідчених, кваліфікованих, захоплених професією фахівців, які вміють поєднувати перевірені технології та інноваційні розробки.
Технічна база. Власні виробничі потужності, оснащені сучасним обладнанням дозволяють застосовувати комплексний підхід до виробництва підйомного обладнання, що всебічно забезпечує оптимальне рішення поставленого технічного завдання. Ми здійснюємо повний цикл з розробки, виготовлення, монтажу та подальшого обслуговування вантажопідйомних систем.
Гарантія якості. Під час виготовлення підйомників використовуються тільки високоякісні матеріали та комплектуючі від перевірених постачальників. Завдяки тому, що у виробничий процес не залучаються субпідрядники, ми завжди впевнені у надійності та довговічності нашої продукції. На всю товарну лінію надається гарантія. Виконуючи всі роботи власними силами в наших цехах, ми чітко дотримуємось обумовлених у договорах термінів.
Гнучка цінова політика. Ціни на виробництво вантажних витягів залежать від обраної моделі, її функціоналу та технічних параметрів. Наші фахівці допоможуть підібрати оптимальний набір опцій та використовувати найбільш підходящі матеріали таким чином, щоб обладнання повністю відповідало поставленим цілям, але не потребувало зайвих витрат.
Інформаційний супровід. Ми надаємо консультації з усіх питань, з моменту замовлення підйомної установки та протягом всіх етапів робіт, а також подальшої експлуатації нашої продукції.


Производство подъемников в Украине - одно из профильных направлений деятельности нашей компании. Мы занимаемся разработкой и реализацией проектов по изготовлению подъемных систем различных видов, конфигураций и уровней сложности для промышленности, строительства, складских баз и предприятий бытового обслуживания.

Грузовые подъемные платформы- это специализированное техническое устройство, предназначенное для автоматизации процесса перемещения грузов в вертикальном (иногда наклонном) направлении. Грузовая партия помещается в специальный несущий отсек (платформу, клеть, кабину или другую емкость, приспособленную для безопасного подъема).

Грузовые подъемники - важный элемент производственного процесса, связанного с перемещением грузовых партий. От надежности грузоподъемных систем зависит успешность работы предприятия и безопасность персонала.

Этапы производства подъемных установок

Наша компания может предложить большой выбор стандартных моделей подъемников и, при необходимости, адаптировать их под конкретные параметры помещения и требования заказчика.

Также мы разрабатываем и воплощаем в реальность грузовые подъемники по индивидуальным проектам. При этом используются уникальные инженерные решения, помогающие лучшим способом обыграть возможности площадки, на которой будет установлен механизм, а также особенности его эксплуатации.

Процесс производства подъемников на заказ разбит на основные этапы:

 1. Анализ технического задания и особенностей площадки, на которой планируется
 2. разместить подъемник;
 3. Разработка и согласование проекта;
 4. Изготовление элементов грузоподъемной системы;
 5. Монтаж необходимых металлоконструкций и подъемника;
 6. Пусконаладочные работы;
 7. Обучение персонала правилам безопасной эксплуатации подъемной установки.

Особенности производства подъемного оборудования 

 • Профессионализм. Компания успешно занимается производством подъемников в Украине более 18 лет. За годы плодотворной работы мы создали команду опытных, квалифицированных, увлеченных профессией специалистов, умеющих совмещать проверенные технологии и инновационные разработки.
 • Техническая база. Собственные производственные мощности, оснащенные современным оборудованием, позволяют применять комплексный подход к производству подъемного оборудования, всесторонне обеспечивающий оптимальное решение поставленной технической задачи. Мы осуществляем полный цикл по разработке, изготовлению, монтажу и последующему обслуживанию грузоподъемных систем.
 • Гарантии качества. При изготовлении подъемников используются только высококачественные материалы и комплектующие от проверенных поставщиков. Благодаря тому, что в производственный процесс не привлекаются субподрядчики, мы всегда уверены в надежности и долговечности нашей продукции. На всю товарную линию предоставляется гарантия. Выполняя все работы собственными силами в наших цехах, мы четко следуем оговоренным в договорах срокам.
 • Гибкая ценовая политика. Цены на производство грузовых подъемников зависят от выбранной модели, ее функционала и технических параметров. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный набор опций и использовать наиболее подходящие материалы таким образом, чтобы оборудование полностью отвечало поставленным целям, но не требовало излишних расходов.
 • Информационное сопровождение. Мы предоставляем консультации по всем вопросам, с момента заказа подъемной установки и на протяжении всех этапов работ, а также последующей эксплуатации нашей продукции.

Наши клиенты